top of page

Orthomoleculaire Therapie

In de orthomoleculiare geneeskunde streven we ernaar het lichaam middels voeding en suppletie de voedingsstoffen aan te bieden die het nodig heeft om de gezondheid te herstellen of te behouden. 

Het lichaam beschikt over een enorm vermogen tot herstel. Door het lichaam te zien als een samenwerkend geheel, in plaats van op zichzelf staande onderdelen, kunnen we het beter begrijpen en klachten beter plaatsen. Op basis hiervan kunnen we nutriënten tot ons nemen en onze leefstijl aanpassen, zodat het lichaam terug in balans komt. 

Tofu Salad

Voeding

Voeding is veel meer dan brandstof allen. Het is in essentie je krachtigste medicijn. Onze relatie met eten is echter veelal niet zo simpel omdat we niet enkel functioneel eten. We hebben een sociale, culturele, en emotionele relatie met eten. Kijken naar onze keuzes in voeding, geeft ons dan ook veel informatie over zowel ons lichamelijk als geestelijk welzijn. 

Suppletie

Voeding is de belangrijkste bron voor de nutriënten die ons lichaam nodig heeft. In situaties waarin je veel lichamelijke, emotionele of mentale stress ervaart verbruikt het lichaam echter grote hoeveelheden nutrienten en suppletie een belangrijke ondersteuning voor het lichaam. Welke suppletie nodig is, hangt af van de onbalans in het lichaam en verandert gedurende de behandeling. 

Levensstijl

Voeding en suppletie alleen doet een hoop, maar nog belangrijker is het achterhalen van de oorzaak. Soms raken we uit balans door een acuut trauma, soms is de onbalans het resultaat van een langere periode waarin onze leefstijl niet paste bij behoeften van ons lichaam. In beide gevallen is het goed om hier helderheid in te krijgen en waar mogelijk aanpassingen te maken zodat we niet enkel de symptomen van het probleem behandelen. 

De methode(s) die bij jou past...

Onze voeding en leefstijl is niet toevallig. We ontwikkelen deze op basis van onze cultuur, sociale omgeving, en persoonlijke ervaringen. Zo ook zijn gezondheidsproblemen veelal niet toevallig. Met name chronische ziekten zoals auto-immuun ziekten, hypo- of hyperthyreoïdie,  obesitas, hart- en vaatziekten, ontwikkelen zich langzaam. Regulier worden deze aandoeningen veelal laat herkend en de farmaceutische behandeling ervan kan verlichting geven van de symptomen, maar doet weinig aan de oorzaak. Orthomoleculaire geneeskunde heeft op dat gebied meer te bieden voor chronische klachten, hormonale disbalans, en psychische klachten die gerelateerd zijn aan of versterkt worden door een lichamelijke onbalans. 

In een orthomoleculair traject kijken wat bij jou speelt en welke ondersteuning het beste bij jou past. Andere vormen van therapie kunnen, waar gewenst, onderdeel worden van het behandel traject. 

bottom of page