Holistische
Therapie

Als mens ben je complex en gelaagd. Als we ons bewust zijn van die lagen en ze goed met elkaar in verbinding staan, staat de deur open voor zelfbewustzijn en welzijn. Holistische therapie richt zich op het samenbrengen en ondersteunen van deze verschillende facetten. In de sessies komen psychologie, TRE®, orthomoleculair advies, Yoga Nidra, Yoga, samen. 

_2_N7594.jpg
_2_N7666.jpg

Psychologie

Je eigen gedrag en waarom je je zo gedraagt of voelt begrijpen resulteert niet per definitie in ander gedrag. Dat neemt niet weg dat het een belangrijk onderdeel is van therapie.  In combinatie met lichaamsgericht werk vormt het namelijk een belangrijke sleutel tot zelfbegrip en heling. Gesprekken en zelfreflectie zijn daarom een onderdeel van de sessies. 

TRE®

TRE® is een lichaamsgericht practice ontwikkelt door Dr. David Bercelli. Middels een aantal oefeningen wordt het lichaamseigen tril mechanisme geactiveerd. Het lichaam laat middels trillingen spanning die opgeslagen is in het zenuwstelsel los. 

Stress en trauma zorgt voor hoge, veelal aanhoudende, spanning in het lichaam wat veel lichamelijk en geestelijke klachten kan veroorzaken. 

Orthomoleculair Advies

De orthomoleculaire gezondheidsleer richt zich op het creëren van balans in het lichaam. Hierbij wordt het lichaam voorzien van de noodzakelijke nutriënten om optimaal te functioneren. De behoefte van lichaam aan specifieke nutriënten is groter wanneer we stress, trauma, of een lichamelijke hebben. Door het zelf-helend vermogen van het lichaam te ondersteunen, ondersteunen we het herstel van zowel het lichaam als de geest. 

De methode(s) die bij jou past...

Jouw ervaringen en klachten zijn persoonlijk. Er is dan ook niet één oplossing die voor iedereen werkt. Een traject begint dan ook altijd met het in kaart brengen van jouw ervaringen en de fysieke en mentale ongemakken die je ervaart. Dat is het startpunt. Samen geven we het traject vorm waarbij zowel ruimte is voor het lichaam, de geest, de ratio, en hoe ze met elkaar in verbinding staan. De therapie rijkt dan ook verder dan de sessies en richt zicht tevens, waar nodig, op aanpassingen in je levensstijl, voeding, lichaamsbeweging, en relaties.